1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika nefrologie
peiskerova 17.03.2011

World Kidney Day

Světový den ledvin 2011

Letos proběhne již šestý ročník Světového dne ledvin, jehož cílem je zvýšit informovanost zdravotníků a zejména laické veřejnosti o nemocech ledvin, možnostech jejich časného záchytu, prevence a léčby. V letošním roce je hlavní pozornost zaměřena na vztahy mezi onemocněním ledvin a onemocněním srdce.

 

Dne 9.3.2010 v 10 hodin proběhne ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze tisková konference, na které budou účastníci seznámeni s akcemi, které letos v rámci Světového dne ledvin proběhnou v celé České republice.

10.3. 2010 pak budou moci zájemci opět podstoupit v Praze a dalších městech výše popsané skríninkové vyšetření ledvin (vyšetření moči a sérového kreatininu jako parametru funkce ledvin) a měření krevního tlaku.

Podrobné informace o akcích konaných v rámci Světového dne ledvin budou zveřejněny na webových stránkách České nadace pro nemoci ledvin (www.nadaceledviny.cz) a České nefrologické společnosti (www.nefrol.cz).

zavřít okno