1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika nefrologie
27.11.2018

Seznam pracovníků kliniky

Seznam pracovníků kliniky a telefonické kontakty

 

přednosta

prof. MUDr V. Tesař, DrSc, MBA, FASN, FERA

22496 2696 (sekretariát)

primář

MUDr. D. Frausová

22496 2684

vrchní sestra

Bc. I. Klingohrová

22496 2678

zástupce přednosty pro léčebnou činnost

prof. MUDr. R. Ryšavá, CSc.

22496 2573, 2587

 

zástupce pro výuku a výzkum

doc. MUDr. V. Čertíková Chábová, Ph.D.

22496 2584

 

vedoucí lékař odd. E + PD amb.

MUDr. V. Bednářová, CSc.

22496 2695 (odd. E), 3297 (ambulance perit. dialýzy)

vedoucí lékař odd. F

prof. MUDr R. Ryšavá, CSc,

22496 2573

vedoucí lékař ambulancí na Fakultní poliklinice

MUDr. E. Jančová, CSc

22496 6790

vedoucí lékař OAM - JIP

MUDr. Tomáš Indra, PhD.

22496 2680

vedoucí lékař HDS Faust

MUDr. Z. Hladinová

22496 2184, 2196

vedoucí lékař ak. HDS

MUDr. J. Lachmanová

22496 2660

ved. lékař příjmové ambulace

MUDr. Z. Hrušková, Ph.D.

22496 2668

staniční sestra E

Mgr. Houbová E. 

22496 2663, 2695

staniční sestra F

M. Kočová

22496 2570

staniční sestra OAM

Bc. V. Plzáková

22496 2684

staniční sestra HDS

Bc. M. Bartková

22496 2435, 2660

zástupce přednosty pro vědu                     

MUDr. Z. Hrušková, PhD.

22496 2690 (odd. E) nebo 3514 (datacentrum)

datacentrum

MUDr. Z. Hrušková, PhD.

22496 3514 (datacentrum) nebo 2690 (odd. E)