1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika nefrologie
12.05.2023

Výuka

Výuka

Pregraduální výuka:

Na Klinice nefrologie probíhá pregraduální výuka studentů 1. LF UK (magisterské studium Všeobecné lékařství - v českém i anglickém jazyce), a to 3., 5. a 6. ročníku - předměty Klinická propedeutika, Vnitřní lékařství a Nefrologie.

Klinika realizuje i výuku některých nelékařských zdravotnických oborů vyučovaných na 1. LF UK.

Na Klinice nefrologie mohou po dohodě studenti lékařství ze všech lékařských fakult absolvovat i povinnou praxi ve vnitřním lékařství.

Zástupkyní přednosty pro pregraduální studium a odpovědnou osobou za výuku je as. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D., tel. 2 2496 2584, e-mail: vera.certikova-chabova@lf1.cuni.cz.

Přednášky pro studenty 1. LF UK jsou na http://portal.lf1.cuni.cz/.

 

Postgraduální výuka:

Většina zaměstnanců Kliniky nefrologie je zapojena do postgraduálnho doktorského studia biomedicíny, ať jako studenti nebo jako školitelé, a to zejména v oborech Fyziologie, Farmakologie nebo Biochemie.

Podrobnosti o studiu jsou k dispozici na 1. LF UK a na stránkách zastřešující instituce - Akademie věd ČR.

Klinika nabízí i stáže v rámci přípravy na atestaci v nefrologii a vnitřním lékařství, buď přímo po dohodě s přednostou nebo primářkou kliniky, nebo přes Odbor vzdělávání VFN.