1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika nefrologie
27.11.2018

Informace pro pacienty

Informace pro pacienty

27.11.2018

Důležitá telefonní čísla

Překlad a objednávání pacientů

27.11.2018

Onemocnění ledvin - základní pojmy, otázky a odpovědi

   Uvádíme rozhovor idnes s Prof. MUDr. V. Tesařem, přednostou Kliniky nefrologie, tak jak byl publikován v rámci Světového ledvin dne 11. března 2010.  Rozhovor obsahuje také otázky pacientů včetně odpovědí prof. Tesaře.

Zdroj: http://ona.idnes.cz/zdravi.aspx?c=A100310_103907_vase-telo_pet

27.11.2018

Renální biopsie - smysl, indikace, praktické informace

   

        Podstatou RB je odběr vzorku z ledvinné tkáně (formou vpichu), který se dále speciálním způsobem zpracovává a následně vyšetřuje pod mikroskopem. Toto vyšetření se používá při podezření na onemocnění, většinou imunitně navozená,  která postihují ledvinovou tkáň přibližně rovnoměrně v obou ledvinách. Odběr tak stačí provést jen z jedné ledviny.

 

       Hlavním cílem RB je získání ledvinné tkáně a tím i možnosti posouzení histologických změn, které umožní stanovit přesnou diagnózu a následnou léčbu. Je třeba zdůraznit, že informace získané z RB, nelze v plné míře nahradit jinými vyšetřeními.

 

       RB je invazivní výkon a proto nelze vyloučit vznik komplikací. Běžným průvodním jevem RB je vznik malého krevního výronu do ledviny (hematom) nebo do jejího okolí, který se postupně spontánně vstřebá. Závažnější komplikace se vyskytují maximálně u 1-2% pacientů. V těchto případech se může jednat o větší či bolestivý hematom, někdy vyžadující cévní intervenci (embolizaci – zastavení cévního krvácení) nebo chirurgické ošetření. V řídkých případech může po biopsii vzniknout  krvácení do močových cest nebo infekce místa vpichu.

 

      Výkon nelze provést ambulantně, je nutná krátkodobá hospitalizace.

 

 

27.11.2018

Ambulance na Fakultní poliklinice - nefrologie, revmatologie - provoz, informace

      Nefrologická a revmatologická ambulance kliniky Nefrologie sídlí na Fakultní poliklinice na Karlově nám. 32 - budova B, IV. p. - zajišťuje rutinní ambulantní provoz, akutní případy jsou většinou řešeny přímo na klinice v areálu VFN.

 

     V ambulanci jsou sledováni především nemocní s chronickými onemocněním ledvin, jako jsou dále chronické glomerulonefritidy, systémové autoimunitní choroby s postižením ledvin, diabetická nefropatie, hypertenzní nefropatie, dědičné choroby ledvin včetně polycystozy a Fabryho choroby, dále chronické infekce močových cest, apod.

 

   Vedoucí lékař ambulance je as. MUDr. Eva Jančová, CSc.

 

   Nový pacient se může objednat na recepci osobně nebo telefonicky : 22496.6790.

27.11.2018

Kde nás najdete - plán VFN

Adresa:
Klinika Nefrologie 1. LF UK a VFN
U nemocnice 2
128 08 Praha 2

Mapy - webové odkazy:

http://www.vfn.cz/Data/files/VFN/Orientace/linka291.pdf

http://www.vfn.cz/data/files/vfn/orientace/mapa%20vfn%202.jpg

 

 

Kde nás najdete :
Klinika Nefrologie se nachází v areálu Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí

Hlavní vstup do areálu je z ulice U Nemocnice 2, poté vchodem A (lůžkové oddělení E)

nebo vchodem D (lůžkové odd. F), do 3. patra. 

Oddělení akutní medicíny (OAM) naší kliniky

je přístupný vchodem A, 2. patro.

V pracovní době je možný přístup i přes budovu Faustova domu.

Ambulantní oddělení kliniky je umístěno v budově Fakultní polikliniky
Karlovo náměstí 32, budova B, 4. patro.

Příjem nemocných :
    - v pracovních dnech 8,00 - 14,30 v budově kliniky  - areál VFN

    - po pracovní době, během víkendu (mimo neděli 14-18.00h) a o svátcích - Společný příjem interních nemocných "SPIN" (v budově III. interní kliniky)

Spojení MHD :

Metro:

Stanice Karlovo náměstí (B)

Bus:

291, zastávka U Nemocnice

Tramvaj:

zastávka Moráň
zastávka Karlovo náměstí

Příjezd vlastním vozem :
Příjezd je možný z obou směrů ulicí U Nemocnice
Parkování
- neplacené v ulicích U Nemocnice, Pod Větrovem, Viničná
- placené na Karlově náměstí
- do areálu je možný vjezd jen na časově omezenou dobu, delší parkování (nedoporučujeme) je zpoplatněno

 

 

 

 

 

27.11.2018

Užitečné webové odkazy

Web Všeobecné Fakultní Nemocnice v Praze  :

http://www.vfn.cz/

 

Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy:

http://www.znovu.cz/sdat/

 

 

Česká nadace pro nemoci ledvin :

http://www.nadaceledviny.cz/svetovy-den-ledvin.html?idAktualni=2028&jazyk=cz

 

Stránky Světového dne ledvin - anglicky:

http://www.worldkidneyday.org/